EvanjelickýIzaiáš41,11

Izaiáš 41:11

Na han­bu a po­smech vy­j­dú všet­ci, ktorí zlosťou kypia proti tebe. Zmenia sa na nič a za­hynú mužovia, ktorí sa sporia s tebou.


Verš v kontexte

10 neboj sa, lebo ja som s tebou, ne­pozeraj ustrašene vôkol seba, lebo ja som Boh tvoj! Po­sil­ním ťa a po­môžem ti, i podop­riem ťa svojou spásonos­nou pravicou. 11 Na han­bu a po­smech vy­j­dú všet­ci, ktorí zlosťou kypia proti tebe. Zmenia sa na nič a za­hynú mužovia, ktorí sa sporia s tebou. 12 Budeš ich hľadať, ale nenáj­deš tých, ktorí sa s tebou vadia; zmenia sa na nič a na már­nosť mužovia, ktorí bojujú proti tebe,

späť na Izaiáš, 41

Príbuzné preklady Roháček

11 Hľa, budú sa han­biť a stydieť všet­ci, ktorí horia zlosťou na teba; budú jako nič a za­hynú tí, ktorí sa s tebou pravotia.

Evanjelický

11 Na han­bu a po­smech vy­j­dú všet­ci, ktorí zlosťou kypia proti tebe. Zmenia sa na nič a za­hynú mužovia, ktorí sa sporia s tebou.

Ekumenický

11 Hľa, za­han­bia sa a na po­smech vy­j­dú všet­ci, čo sa zlos­tia na teba a v ničotu sa ob­rátia a za­hynú tí, čo majú s tebou spor.

Bible21

11 Hle, jak ostudně bu­dou za­hanbenivšich­ni, kdo pro­ti to­bě zuřili! Budou jako nic a za­hynou­ti, kteří s te­bou ve­dli boj.