EvanjelickýIzaiáš41,1

Izaiáš 41:1

Zmĺk­nite predo mnou, os­trovy, národy, čakaj­te na môj dôkaz! Nech sa pri­blížia, a po­tom nech hovoria. Spoločne pred­stúp­me pred súd!


Verš v kontexte

1 Zmĺk­nite predo mnou, os­trovy, národy, čakaj­te na môj dôkaz! Nech sa pri­blížia, a po­tom nech hovoria. Spoločne pred­stúp­me pred súd! 2 Kto vzbudil od Východu toho, ktorého víťazs­tvo stretá na každom kroku? Kto mu dáva na­pos­pas národy a pod­maňuje kráľov? Jeho meč ich mení na prach, Jeho luk na roz­viate plevy. 3 Prena­sleduje ich, bez­pečne tiah­ne vpred, sot­va sa nohami dot­kne chod­níka.

späť na Izaiáš, 41

Príbuzné preklady Roháček

1 Mlčte predo mnou, os­trovy, a národy nech nadobud­nú novej sily; nech pri­stúpia a potom nech hovoria. Pri­stúp­me spolu k súdu!

Evanjelický

1 Zmĺk­nite predo mnou, os­trovy, národy, čakaj­te na môj dôkaz! Nech sa pri­blížia, a po­tom nech hovoria. Spoločne pred­stúp­me pred súd!

Ekumenický

1 Odm­lčte sa predo mnou os­trovy, nech si národy ob­novia svoju silu, nech sa pri­blížia a po­vedia: Spoločne chceme pred­stúpiť pred súd.

Bible21

1 Zmlkně­te pře­de mnou, ostrovy! Ať náro­dy zku­sí nabrat sil! Jen ať se při­blíží a pro­mluví – po­jď­me spo­lečně k sou­du přistou­pit.