EvanjelickýIzaiáš40,31

Izaiáš 40:31

Ale tí, čo očakávajú Hos­podina, do­stávajú novú silu, vznášajú sa na kríd­lach ako or­ly, bežia, a ne­slab­nú, chodia, a ne­us­távajú.


Verš v kontexte

29 Ustatému dáva silu a roz­hojňuje moc be­z­vlád­neho. 30 Mláden­ci ustávajú a slab­nú, junáci sa po­tkýnajú a klesajú. 31 Ale tí, čo očakávajú Hos­podina, do­stávajú novú silu, vznášajú sa na kríd­lach ako or­ly, bežia, a ne­slab­nú, chodia, a ne­us­távajú.

späť na Izaiáš, 40

Príbuzné preklady Roháček

31 ale tí, ktorí očakávajú na Hos­podina, nadobúdajú novej sily; vznášajú sa na perutiach ako or­li; bežia a nezomd­lievajú, chodia a ne­us­távajú.

Evanjelický

31 Ale tí, čo očakávajú Hos­podina, do­stávajú novú silu, vznášajú sa na kríd­lach ako or­ly, bežia, a ne­slab­nú, chodia, a ne­us­távajú.

Ekumenický

31 Tí však, čo očakávajú Hos­podina, do­stávajú novú silu, ako orly do­stávajú kríd­la, budú utekať a ne­us­tanú, pôj­du a ne­vyčer­pajú sa.

Bible21

31 kdo ale v Hos­po­di­na doufají, ti nabývají nových sil: Vznášejí se jako na or­lích perutích, běží a nejsou vyčerpáni, kráčí a nejsou zna­veni.