EvanjelickýIzaiáš40,25

Izaiáš 40:25

Komu ma teda pri­podob­níte? Komu sa budem rov­nať? vraví Svätý.


Verš v kontexte

24 Sot­va sú za­sadení, sot­va sú za­siati, sot­va sa ich kmeň za­korení v zemi, dých­ne na nich a uschnú, vietor ich od­veje ako plevy. 25 Komu ma teda pri­podob­níte? Komu sa budem rov­nať? vraví Svätý. 26 Zdvih­nite po­hľad a viďte, kto to stvoril! Ten, ktorý vy­vádza ich voje podľa počtu, všet­kých oslovuje menom; pred Pre­moc­ným a Pre­sil­ným nechýba ani jeden.

späť na Izaiáš, 40

Príbuzné preklady Roháček

25 A tedy komu ma pri­podob­níte, aby som mu bol rov­ný? hovorí Svätý.

Evanjelický

25 Komu ma teda pri­podob­níte? Komu sa budem rov­nať? vraví Svätý.

Ekumenický

25 Ku komu ma chcete prirov­nať, aby som mu bol podob­ný? — hovorí Svätý.

Bible21

25 Ke komu mě tedy chcete přirovnat? Svatý říká: Kdo se mi vy­rovná?