EvanjelickýIzaiáš40,11

Izaiáš 40:11

Pásť bude svoje stádo ako pas­tier, zhromaždí ho svojím ramenom, jah­niat­ka ponesie v náručí, pri­dájajúce ovce po­vedie.


Verš v kontexte

10 Aj­hľa, Hos­podin, Pán pri­chádza s mocou, Jeho rameno za­sahuje. Hľa, Jeho mzda je pri Ňom a Jeho od­mena je pred Ním. 11 Pásť bude svoje stádo ako pas­tier, zhromaždí ho svojím ramenom, jah­niat­ka ponesie v náručí, pri­dájajúce ovce po­vedie. 12 Kto zmeral svojou dlaňou vody mora, kto pre­meria piaďou nebesá, vez­me do merice prach zeme, na váhe od­váži vr­chy a pahor­ky na vážkach?

späť na Izaiáš, 40

Príbuzné preklady Roháček

11 Jako pas­tier bude pásť svoje stádo, svojím ramenom shromaždí jahňatá a vo svojom lone ich ponesie, brezé nežne po­vedie.

Evanjelický

11 Pásť bude svoje stádo ako pas­tier, zhromaždí ho svojím ramenom, jah­niat­ka ponesie v náručí, pri­dájajúce ovce po­vedie.

Ekumenický

11 Ako pas­tier bude pásť svoje stádo, svojím ramenom ho zhromaždí, barán­ky vez­me do náručia a tie, čo pri­dájajú, nežne bude viesť.

Bible21

11 Jako pastýř bude své stádo pást, shromáždí do náručí beránky, bude je no­sit na rukách, zvolna po­ve­de březí ovečky.