EvanjelickýIzaiáš39,5

Izaiáš 39:5

Nato Izai­áš po­vedal Chiz­kijovi: Počuj slovo Hos­podina moc­nos­tí!


Verš v kontexte

4 A on po­vedal: Čo videli v tvojom dome? Chiz­kija od­povedal: Videli všet­ko, čo je v mojom dome. Nebolo nič v mojich po­klad­niciach, čo by som im nebol ukázal. 5 Nato Izai­áš po­vedal Chiz­kijovi: Počuj slovo Hos­podina moc­nos­tí! 6 Aj­hľa, prídu dni, keď od­nesú do Babylónie všet­ko, čo je v tvojom dome a čo tvoji ot­covia na­od­kladali až po ten­to deň. Nezos­tane nič, hovorí Hos­podin.

späť na Izaiáš, 39

Príbuzné preklady Roháček

5 Vtedy riekol Izai­áš Ezechiášovi: Počuj slovo Hos­podina Zá­stupov!

Evanjelický

5 Nato Izai­áš po­vedal Chiz­kijovi: Počuj slovo Hos­podina moc­nos­tí!

Ekumenický

5 Nato Izai­áš po­vedal Chiz­kijovi: Počúvaj slovo Hos­podina zá­stupov!

Bible21

5 Iza­iáš na to Eze­chiášovi ře­kl: „S­lyš slovo Hos­po­di­na zástupů: