EvanjelickýIzaiáš39,1

Izaiáš 39:1

V tom čase babylon­ský kráľ Merodach-Baladán, syn Baladánov, po­slal Chiz­kijovi list a dar; počul totiž, že bol chorý a zo­tavil sa.


Verš v kontexte

1 V tom čase babylon­ský kráľ Merodach-Baladán, syn Baladánov, po­slal Chiz­kijovi list a dar; počul totiž, že bol chorý a zo­tavil sa. 2 Chiz­kija sa tomu po­tešil a ukázal im klenot­nicu, strieb­ro a zlato, bal­zamy a vzác­ny olej i celú svoju zbroj­nicu a všet­ko, čo sa na­chádzalo medzi jeho po­klad­mi. Nebolo nič, čo by im Chiz­kija nebol ukázal vo svojom paláci a v celej svojej ríši. 3 Vtedy prišiel prorok Izai­áš ku kráľovi Chiz­kijovi a po­vedal mu: Čo hovorili oní mužovia? Od­kiaľ prišli k tebe? Chiz­kija od­povedal: Z ďalekej krajiny prišli ku mne, z Babylónie.

späť na Izaiáš, 39

Príbuzné preklady Roháček

1 Toho času po­slal Merodach Baladan, syn Baladanov, babylon­ský kráľ, Ezechiášovi list a dar, keď počul, že bol ne­moc­ný a že vy­zdravel.

Evanjelický

1 V tom čase babylon­ský kráľ Merodach-Baladán, syn Baladánov, po­slal Chiz­kijovi list a dar; počul totiž, že bol chorý a zo­tavil sa.

Ekumenický

1 V tom čase babylon­ský kráľ Meródak-Baladán, syn Baladána, po­slal Chiz­kijovi lis­ty a dar; do­počul sa totiž, že bol chorý a vy­zdravel.

Bible21

1 V té době babylon­ský král Mar­duk-bal-adan, syn Bal-adanův, po­slal Eze­chiášovi list a dar, ne­boť slyšel o jeho ne­mo­ci a uz­dra­vení.