EvanjelickýIzaiáš38,2

Izaiáš 38:2

Vtedy sa Chiz­kija ob­rátil tvárou k stene a mod­lil sa k Hos­podinovi


Verš v kontexte

1 V tých dňoch Chiz­kija ochorel na sm­rť. Prišiel k nemu prorok Izai­áš, syn Ámócov, a po­vedal mu: Tak­to vraví Hos­podin: Daj do poriad­ku svoj dom, lebo zo­mrieš, ne­os­taneš nažive. 2 Vtedy sa Chiz­kija ob­rátil tvárou k stene a mod­lil sa k Hos­podinovi 3 slovami: Ach, Hos­podine, roz­pomeň sa na to, že som ver­ne s celým srd­com chodil pred Tebou a robil som, čo sa Tebe páči. A Chiz­kija sa na­hlas rozp­lakal.

späť na Izaiáš, 38

Príbuzné preklady Roháček

2 A Ezechiáš ob­rátil svoju tvár ku stene a mod­lil sa Hos­podinovi

Evanjelický

2 Vtedy sa Chiz­kija ob­rátil tvárou k stene a mod­lil sa k Hos­podinovi

Ekumenický

2 Nato sa Chiz­kija ob­rátil tvárou k stene a mod­lil sa k Hospodinovi.

Bible21

2 Eze­chiáš se ob­rá­til tváří ke zdi a mod­lil se k Hos­po­di­nu: