EvanjelickýIzaiáš34,7

Izaiáš 34:7

Divé byvoly pad­nú s nimi a jun­ce s býk­mi. Ich krajina pre­siak­ne kr­vou a ich zem bude pre­sýtená tukom.


Verš v kontexte

6 Meč Hos­podinov je pl­ný kr­vi, je pre­siak­nutý tukom a kr­vou jah­niat a koz­lov, tukom z ob­ličiek baranov; lebo Hos­podin má obeť v Boc­re, veľké za­bíjanie v Edóme. 7 Divé byvoly pad­nú s nimi a jun­ce s býk­mi. Ich krajina pre­siak­ne kr­vou a ich zem bude pre­sýtená tukom. 8 Lebo Hos­podin určil deň po­msty, rok od­platy od­por­com Si­ona.

späť na Izaiáš, 34

Príbuzné preklady Roháček

7 A sos­túpia s nimi aj byvoly a jun­ci s býkami, ich zem bude na­pojená kr­vou, a ich prach bude za­mas­tený od tuku.

Evanjelický

7 Divé byvoly pad­nú s nimi a jun­ce s býk­mi. Ich krajina pre­siak­ne kr­vou a ich zem bude pre­sýtená tukom.

Ekumenický

7 Pad­nú s nimi aj byvoly, býčky i býky, ich zem pre­siak­ne kr­vou a ich pôda sa za­sýti tukom.

Bible21

7 Padnou s nimi i buvoli, býčci spo­lu se statný­mi tury. Jejich zem ce­lá na­sákne krví, jejich prach bude tu­kem lep­kavý.