EvanjelickýIzaiáš34,6

Izaiáš 34:6

Meč Hos­podinov je pl­ný kr­vi, je pre­siak­nutý tukom a kr­vou jah­niat a koz­lov, tukom z ob­ličiek baranov; lebo Hos­podin má obeť v Boc­re, veľké za­bíjanie v Edóme.


Verš v kontexte

5 Lebo môj meč je hnevom opojený v nebi, aj­hľa, zo­stúpi na Edóm, na ľud, čo som predurčil súdu hubiacou kliat­bou. 6 Meč Hos­podinov je pl­ný kr­vi, je pre­siak­nutý tukom a kr­vou jah­niat a koz­lov, tukom z ob­ličiek baranov; lebo Hos­podin má obeť v Boc­re, veľké za­bíjanie v Edóme. 7 Divé byvoly pad­nú s nimi a jun­ce s býk­mi. Ich krajina pre­siak­ne kr­vou a ich zem bude pre­sýtená tukom.

späť na Izaiáš, 34

Príbuzné preklady Roháček

6 Meč Hos­podinov je pl­ný kr­vi, za­mas­tený je od tuku, od krvi baran­cov a koz­lov, od tuku ľad­vín baranov, lebo Hos­podin má bit­nú obeť v Boc­re a veľkú za­bíjačku v zemi Edomovej.

Evanjelický

6 Meč Hos­podinov je pl­ný kr­vi, je pre­siak­nutý tukom a kr­vou jah­niat a koz­lov, tukom z ob­ličiek baranov; lebo Hos­podin má obeť v Boc­re, veľké za­bíjanie v Edóme.

Ekumenický

6 Meč Hos­podina sa pre­sýtil kr­vou, stučnel z tuku, z krvi býkov a capov, z tuku ob­ličiek baranov, lebo Hos­podin koná obetu v Bocre a veľké kr­vi­prelievanie v edómskej krajine.

Bible21

6 Hos­po­dinův meč se kou­pe v krvi, od tuku ce­lý lepkavý, od krve koz­lí a jehněčí, od tuku led­vin beraních. Hospodin chys­tá v Bosře obětní hody, v Edo­mu hroz­né krvepro­li­tí.