EvanjelickýIzaiáš34,14

Izaiáš 34:14

Tam sa bude stretať step­ná zver s hy­enami, príšery púšte ozývať sa budú svojim druhom; tam sa znesie aj Lílít a náj­de si mies­to od­počin­ku.


Verš v kontexte

13 Tŕním za­ras­tú jej paláce, burinou a bodľačou jej pev­nos­ti; bude br­lohom šakalov a obyd­lím pre pšt­rosy. 14 Tam sa bude stretať step­ná zver s hy­enami, príšery púšte ozývať sa budú svojim druhom; tam sa znesie aj Lílít a náj­de si mies­to od­počin­ku. 15 Tam sa za­hniez­di sova a znesie vaj­cia, naďob­ne ich a vy­liah­ne vo svojom tieni; tam sa budú zlietať aj supy, stretať sa jeden s druhým.

späť na Izaiáš, 34

Príbuzné preklady Roháček

14 stretať sa tam budú divé mačky s hy­enami, a jed­na démon­ská príšera bude po­volávať na druhú; len tam bude po­koj­ne bývať nočná ob­luda a naj­de si od­počinok;

Evanjelický

14 Tam sa bude stretať step­ná zver s hy­enami, príšery púšte ozývať sa budú svojim druhom; tam sa znesie aj Lílít a náj­de si mies­to od­počin­ku.

Ekumenický

14 Zíde sa púšt­na zver s hyenami, cap-démon za­volá na svoj­ho druha, utiah­ne sa tam lilít a od­počinie si.

Bible21

14 Set­kají se tam příše­ry a hyeny, jeden na druhého běsi zavřeští; noční stvů­ra se tam usadía na­jde odpoči­nutí.