EvanjelickýIzaiáš34,11

Izaiáš 34:11

Usadí sa v nej pelikán a jež, usalaší sa tam výr a kr­kavec. Vy­strie na ňu šnúru zmät­ku a olov­nicu pus­toty.


Verš v kontexte

10 Ne­uhas­ne ani v noci ani vo dne, na večnosť bude z nej vy­stupovať dym. Cez po­kolenia ostane spus­tošenou, ni­kto ne­prej­de cez ňu na večné časy. 11 Usadí sa v nej pelikán a jež, usalaší sa tam výr a kr­kavec. Vy­strie na ňu šnúru zmät­ku a olov­nicu pus­toty. 12 Jej šľach­tici zvolajú: Nieto tam kráľov­stva! A bude po všet­kých jej kniežatách.

späť na Izaiáš, 34

Príbuzné preklady Roháček

11 A zauj­mú ju pelikán a jež; budú v nej bývať kuvik a hav­ran, a roz­tiah­ne po nej mer­nú šnúru tóhu, a použije závažie bóhu.

Evanjelický

11 Usadí sa v nej pelikán a jež, usalaší sa tam výr a kr­kavec. Vy­strie na ňu šnúru zmät­ku a olov­nicu pus­toty.

Ekumenický

11 Zauj­me ju pelikán a jež, sova a kr­kavec budú v nej bývať, roz­tiah­ne nad ňou po­v­raz pus­toty a olov­nicu práz­dnoty.

Bible21

11 Tu zemi ob­sadí pe­likán a výr, sýček a krkavec se v ní uhnízdí; přeměřena bude šňůrou pusto­tya olovnicí prázdno­ty.