EvanjelickýIzaiáš30,20

Izaiáš 30:20

Hoci vám dal Pán chlieb biedy a vodu súženia, tvoj Učiteľ sa ne­schová, tvoje oči uzrú tvoj­ho Učiteľa


Verš v kontexte

19 Lebo ty, ľud na Si­one, ktorý bývaš v Jeruzaleme, nebudeš už plakať. Iste ti bude milos­tivý na hlas tvoj­ho volania. Keď ho počuje, vy­slyší ťa. 20 Hoci vám dal Pán chlieb biedy a vodu súženia, tvoj Učiteľ sa ne­schová, tvoje oči uzrú tvoj­ho Učiteľa 21 a tvoje uši začujú slovo za tebou: Toto je ces­ta, choďte po nej, keby ste chceli ísť na­pravo alebo naľavo!

späť na Izaiáš, 30

Príbuzné preklady Roháček

20 A keď vám i dá Pán chleba úz­kos­ti a vody útis­ku, ale nebudú viacej skrytí tvoji učitelia, a tvoje oči budú vidieť tvojich učiteľov;

Evanjelický

20 Hoci vám dal Pán chlieb biedy a vodu súženia, tvoj Učiteľ sa ne­schová, tvoje oči uzrú tvoj­ho Učiteľa

Ekumenický

20 Pán vám síce dával chlieb úz­kos­ti a vodu ú­tlaku, ale tvoj učiteľ sa už ne­schová. Na vlast­né oči uvidíš svoj­ho učiteľa

Bible21

20 I když vám Pán dává chléb soužení a vodu po­ro­by, tvůj Uči­tel však ne­zůstane skryt – svého Uči­te­le na vlastní oči uvi­díš!