EvanjelickýIzaiáš3,5

Izaiáš 3:5

A v ľude sužovať bude jeden druhého, každý svoj­ho blížneho. Mládenec sa vrh­ne na star­ca a pod­liak na vznešeného.


Verš v kontexte

4 Chlap­cov im dám za kniežatá a svoj­vôľa bude vlád­nuť nad nimi. 5 A v ľude sužovať bude jeden druhého, každý svoj­ho blížneho. Mládenec sa vrh­ne na star­ca a pod­liak na vznešeného. 6 Keď jeden chytí druhého v jeho ot­cov­skom dome a po­vie: Máš plášť, buď nám vod­com a tieto tros­ky budú ti pod rukou!

späť na Izaiáš, 3

Príbuzné preklady Roháček

5 A ľudia sa budú na­vzájom sužovať, druh druha a blížny blížneho; chlapec sa zúrivo osopí na star­ca a človek bez vážnos­ti na váženého.

Evanjelický

5 A v ľude sužovať bude jeden druhého, každý svoj­ho blížneho. Mládenec sa vrh­ne na star­ca a pod­liak na vznešeného.

Ekumenický

5 V ľude bude utláčať jeden druhého, každý svoj­ho blížneho, chlapec bude bez­očivý k starcovi a pod­liak k váženému mužovi.

Bible21

5 Li­dé bu­dou vy­hrožovat je­den druhému, bližní bude ub­ližovat své­mu bližnímu, mladí se vrh­nou na staré a nicotní na cti­hodné.