EvanjelickýIzaiáš3,15

Izaiáš 3:15

Prečo dr­víte môj ľud a tvár bedárov krušíte? - znie výrok Pána, Hos­podina moc­nos­tí.


Verš v kontexte

14 Hos­podin vstupuje do súdu so staršími svoj­ho ľudu a jeho kniežatami: Vy ste spás­li vinicu, vo svojich domoch máte, čo ste ulúpili bied­nym. 15 Prečo dr­víte môj ľud a tvár bedárov krušíte? - znie výrok Pána, Hos­podina moc­nos­tí. 16 Hos­podin riekol: Pre­tože spyšneli dcéry Si­ona a chodia s vy­stretým kr­kom, očami zvod­ne žmur­kajú drobčiac a cup­kajúc, spon­kami na nohách š­tr­n­gajú,

späť na Izaiáš, 3

Príbuzné preklady Roháček

15 Čo sa vám zdá, že drtíte môj ľud a meliete tváre chudob­ných ako žernov? ! hovorí Pán Hos­podin Zá­stupov.

Evanjelický

15 Prečo dr­víte môj ľud a tvár bedárov krušíte? - znie výrok Pána, Hos­podina moc­nos­tí.

Ekumenický

15 Čo s vami? Gniavite môj ľud a dr­víte tváre úbožiakov — znie výrok Pána, Hos­podina zá­stupov.

Bible21

15 Jak to, že utlačujete můj lid, jak to, že šlapete chudým po tváři? Tak praví Hos­po­din, Pán zástupů.