EvanjelickýIzaiáš3,14

Izaiáš 3:14

Hos­podin vstupuje do súdu so staršími svoj­ho ľudu a jeho kniežatami: Vy ste spás­li vinicu, vo svojich domoch máte, čo ste ulúpili bied­nym.


Verš v kontexte

13 Hos­podin po­vs­táva, aby riešil spor, a stojí, aby súdil svoj ľud. 14 Hos­podin vstupuje do súdu so staršími svoj­ho ľudu a jeho kniežatami: Vy ste spás­li vinicu, vo svojich domoch máte, čo ste ulúpili bied­nym. 15 Prečo dr­víte môj ľud a tvár bedárov krušíte? - znie výrok Pána, Hos­podina moc­nos­tí.

späť na Izaiáš, 3

Príbuzné preklady Roháček

14 Hos­podin prij­de so súdom, aby sa súdil so staršími svoj­ho ľudu i s jeho kniežatami a povie: Vy ste zkazili vinicu; lúpež, vyd­raná od chudobného, je vo vašich domoch.

Evanjelický

14 Hos­podin vstupuje do súdu so staršími svoj­ho ľudu a jeho kniežatami: Vy ste spás­li vinicu, vo svojich domoch máte, čo ste ulúpili bied­nym.

Ekumenický

14 Hos­podin začína súd nad staršími svoj­ho ľudu a jeho kniežatami: Vy ste spás­li vinicu, v dome máte korisť od úbožiaka.

Bible21

14 Hos­po­din vznáší žalo­bupro­ti stařešinům svého lidu a jeho velmožům: To vy jste vy­pleni­li moji vinici, doma si hro­madí­te kořist ubo­hých!