EvanjelickýIzaiáš3,13

Izaiáš 3:13

Hos­podin po­vs­táva, aby riešil spor, a stojí, aby súdil svoj ľud.


Verš v kontexte

12 Po­háňačmi môj­ho ľudu sú deti a ženy panujú nad ním. Ó, ľud môj, tvoji vod­covia sú zvod­cami a robia zmätok na ces­te, ktorou máš kráčať. 13 Hos­podin po­vs­táva, aby riešil spor, a stojí, aby súdil svoj ľud. 14 Hos­podin vstupuje do súdu so staršími svoj­ho ľudu a jeho kniežatami: Vy ste spás­li vinicu, vo svojich domoch máte, čo ste ulúpili bied­nym.

späť na Izaiáš, 3

Príbuzné preklady Roháček

13 Hos­podin sa po­stavil, aby sa pravotil; stojí, aby súdil národy.

Evanjelický

13 Hos­podin po­vs­táva, aby riešil spor, a stojí, aby súdil svoj ľud.

Ekumenický

13 Hos­podin vstáva, aby riešil spor, dvíha sa, aby súdil národy.

Bible21

13 Hos­po­din po­vstal, aby vedl při, stojí, aby sou­dil zástu­py.