EvanjelickýIzaiáš28,14

Izaiáš 28:14

Pre­to počuj­te slovo Hos­podinovo, vy po­smievační mužovia, vlád­covia toh­to ľudu, ktorí ste v Jeruzaleme.


Verš v kontexte

13 Pre­to im za­znie slovo Hos­podinovo: Cav lácáv, cav lácáv, kav lákáv, kav lákáv, tu trochu, tam trochu, aby šli a pad­li hore­značky, aby sa dolámali, za­motali a chytili. 14 Pre­to počuj­te slovo Hos­podinovo, vy po­smievační mužovia, vlád­covia toh­to ľudu, ktorí ste v Jeruzaleme. 15 Pre­tože vravíte: Uzav­reli sme zmluvu so sm­rťou a do­hodu sme urobili s pod­svetím. Keď sa preleje dorážajúci príboj, nedôj­de až k nám, lebo lož sme si spravili útočis­kom a v klame sme sa ukryli.

späť na Izaiáš, 28

Príbuzné preklady Roháček

14 Pre­to počuj­te slovo Hos­podinovo, po­smievační mužovia, ktorí panujete nad tým­to ľudom, ktorý je v Jeruzaleme!

Evanjelický

14 Pre­to počuj­te slovo Hos­podinovo, vy po­smievační mužovia, vlád­covia toh­to ľudu, ktorí ste v Jeruzaleme.

Ekumenický

14 Pre­to počúvaj­te Pánovo slovo, po­smievači, čo vlád­nete nad tým­to ľudom v Jeruzaleme.

Bible21

14 Pro­to slyš­te Hos­po­di­novo slovo, vy drzouni, vy, kdo ovládá­te je­ruzalém­ský lid!