EvanjelickýIzaiáš24,4

Izaiáš 24:4

Trúch­li, väd­ne zem, chrad­ne, väd­ne svet, chrad­ne nebo i so zemou,


Verš v kontexte

3 Zem bude cel­kom spus­tošená a cel­kom vy­lúpená, lebo Hos­podin vy­riekol toto slovo. 4 Trúch­li, väd­ne zem, chrad­ne, väd­ne svet, chrad­ne nebo i so zemou, 5 pre­tože zem pod svojimi obyvateľmi je znes­vätená, veď pre­stúpili zákony a pre­kročili ustanovenia, rušili večnú zmluvu.

späť na Izaiáš, 24

Príbuzné preklady Roháček

4 Smútiť a vädnúť bude zem; zomd­leje a uvädne okruh sveta, zomd­lejú vy­sokos­ti ľudu zeme,

Evanjelický

4 Trúch­li, väd­ne zem, chrad­ne, väd­ne svet, chrad­ne nebo i so zemou,

Ekumenický

4 Zem smúti a vy­sychá, svet chrad­ne a väd­ne, vy­sokopo­stavení z ľudu na zemi upadajú.

Bible21

4 Zem chřadne, uvadá, celý svět vadne vyčerpán, vyčerpán je i výkvět národa.