EvanjelickýIzaiáš24,22

Izaiáš 24:22

Po­zberajú ich ako väzňov do jamy, budú za­vretí pod zám­kou a po mnohých dňoch budú po­tres­taní.


Verš v kontexte

21 V ten deň Hos­podin po­tres­tá voje nebes­ké na výsos­tiach a zem­ských kráľov na zemi. 22 Po­zberajú ich ako väzňov do jamy, budú za­vretí pod zám­kou a po mnohých dňoch budú po­tres­taní. 23 Mesiac sa začer­vená a sln­ko sa za­han­bí, lebo Hos­podin moc­nos­tí je kráľom na vr­chu Sion a v Jeruzaleme, a pred svojimi staršími bude mať slávu.

späť na Izaiáš, 24

Príbuzné preklady Roháček

22 A sob­raní budú do­ved­na jako väz­ni do žalára a budú za­vrení vo väzení, ale po mnohých dňoch budú zase navštívení.

Evanjelický

22 Po­zberajú ich ako väzňov do jamy, budú za­vretí pod zám­kou a po mnohých dňoch budú po­tres­taní.

Ekumenický

22 Spolu budú zhromaždení ako väz­ni v jame, za­vretí pod zám­kom a po mnohých dňoch po­tres­taní.

Bible21

22 Bu­dou na­hnáni jako vězni do jámy, bu­dou za­vřeni v žaláři; po dlouhé době pak bu­dou sou­zeni.