EvanjelickýIzaiáš24,21

Izaiáš 24:21

V ten deň Hos­podin po­tres­tá voje nebes­ké na výsos­tiach a zem­ských kráľov na zemi.


Verš v kontexte

20 Zem sa za­kláti, za­potáca ako opilec a za­kolíše sa ako koliba. Ťažko doľah­ne na ňu jej pre­vinenie, takže pad­ne a ne­povs­tane viac. 21 V ten deň Hos­podin po­tres­tá voje nebes­ké na výsos­tiach a zem­ských kráľov na zemi. 22 Po­zberajú ich ako väzňov do jamy, budú za­vretí pod zám­kou a po mnohých dňoch budú po­tres­taní.

späť na Izaiáš, 24

Príbuzné preklady Roháček

21 A stane sa toho dňa, že Hospodin navštívi voj­sko výsos­ti na výsos­ti i kráľov zeme na zemi.

Evanjelický

21 V ten deň Hos­podin po­tres­tá voje nebes­ké na výsos­tiach a zem­ských kráľov na zemi.

Ekumenický

21 V ten deň Hos­podin po­tres­tá nebes­ké zá­stupy na výsos­ti aj zem­ských kráľov na zemi.

Bible21

21 V ten den Hos­po­din po­trestá mo­cnosti na­hoře na nebi i krále dole na ze­mi.