EvanjelickýIzaiáš24,10

Izaiáš 24:10

Zborené je mes­to zmät­ku, za­tvorený je každý dom, ne­možno doň voj­sť.


Verš v kontexte

9 Pri speve ne­pijú víno, tr­p­ký je pijanom opoj­ný nápoj. 10 Zborené je mes­to zmät­ku, za­tvorený je každý dom, ne­možno doň voj­sť. 11 Nad vínom je nárek na uliciach; preč je všet­ka radosť, do vy­hnan­stva od­išla veselosť z krajiny.

späť na Izaiáš, 24

Príbuzné preklady Roháček

10 Skrúšené bude mes­to zmät­ku; za­vrený bude každý dom, aby ni­kto ne­vošiel.

Evanjelický

10 Zborené je mes­to zmät­ku, za­tvorený je každý dom, ne­možno doň voj­sť.

Ekumenický

10 Zničené je opus­tené mes­to, za­vretý je každý dom, ne­voj­deš doň.

Bible21

10 Roz­bořeno je město marnosti; vchody všech do­mů za­ta­ra­se­ny.