EvanjelickýIzaiáš23,8

Izaiáš 23:8

Kto roz­hodol tak o Týre, roz­dávajúcom ven­ce, ktorého kup­ci boli kniežatami a jeho ob­chod­níci pop­red­nými na zemi?


Verš v kontexte

7 Je to vaše plesajúce mes­to, ktoré má pôvod v pradáv­nych časoch, ktoré jeho nohy vied­li ďaleko usadiť sa v cudzine? 8 Kto roz­hodol tak o Týre, roz­dávajúcom ven­ce, ktorého kup­ci boli kniežatami a jeho ob­chod­níci pop­red­nými na zemi? 9 Hos­podin moc­nos­tí tak roz­hodol, aby znes­vätil pýchu a zhanobil všet­ku nád­heru všet­kých pop­red­ných na zemi.

späť na Izaiáš, 23

Príbuzné preklady Roháček

8 Kto to usúdil vo s­vojej rade o Týre, ktorý korunováva, ktorého kup­ci kniežatami a jeho kramári sláv­nymi na zemi?

Evanjelický

8 Kto roz­hodol tak o Týre, roz­dávajúcom ven­ce, ktorého kup­ci boli kniežatami a jeho ob­chod­níci pop­red­nými na zemi?

Ekumenický

8 Kto tak­to roz­hodol o Týre, čo odo­vzdával koruny, ktorého kup­ci boli kniežatami a ob­chod­níci uznávaní na zemi?

Bible21

8 Kdo tak­to roz­ho­dl o Týru, jenž uděloval vlád­cům korunu, jehož ob­chodníci byli vel­možia kup­ci slavní všu­de na ze­mi?