EvanjelickýIzaiáš23,4

Izaiáš 23:4

Han­bi sa, Sidón, lebo more po­vedalo, totiž mor­ská pev­nosť riek­la: Ne­mala som pôrod­né boles­ti, ani som nerodila, ne­vychovala som mláden­cov, ani ne­vypes­tovala pan­ny.


Verš v kontexte

3 veľkými vodami. Vaším dôchod­kom bolo zrno Šíchóru, žat­va to Nílu, a tak sa stalo zis­kom pre národy. 4 Han­bi sa, Sidón, lebo more po­vedalo, totiž mor­ská pev­nosť riek­la: Ne­mala som pôrod­né boles­ti, ani som nerodila, ne­vychovala som mláden­cov, ani ne­vypes­tovala pan­ny. 5 Keď dôj­de správa o tom do Egyp­ta, za­chvejú sa ako pri správe o Týre.

späť na Izaiáš, 23

Príbuzné preklady Roháček

4 Han­bi sa, Sidone, lebo hovorí more, pev­nosť mora, a vraví: Ne­pracovala som k porodu a ne­porodila som ani som ne­vychovala mláden­cov, ani som nevypestovala panien.

Evanjelický

4 Han­bi sa, Sidón, lebo more po­vedalo, totiž mor­ská pev­nosť riek­la: Ne­mala som pôrod­né boles­ti, ani som nerodila, ne­vychovala som mláden­cov, ani ne­vypes­tovala pan­ny.

Ekumenický

4 Han­bi sa, Sidon, lebo pre­hovorilo more i mor­ská pev­nosť: Ne­mala som pôrod­né boles­ti ani som nerodila, ne­vychovala som mladíkov ani som sa ne­venovala pan­nám.

Bible21

4 Za­styď se, Si­do­ne, mořská pevnosti, neboť moře promluví: „Nerodím, nemám bolesti, nevychovávám dívky ani mladíky.“