EvanjelickýIzaiáš23,18

Izaiáš 23:18

Ale jeho zisk a mzda za smils­tvo stane sa svätým vlast­níc­tvom Hos­podinovým; nebude sa hromadiť ani ukladať, ale bude pat­riť tým, ktorí bývajú pred Hos­podinom, aby sa do­sýta najed­li a dob­re ob­liekali.


Verš v kontexte

16 Vez­mi citaru, obíď mes­to, za­bud­nutá ne­vies­t­ka! Dob­re hraj, veľa spievaj, aby si spomenuli na teba. 17 Po sedem­desiatich rokoch Hos­podin navštívi Týrus, a ten sa vráti k svojej mzde za smils­tvo a bude smil­niť so všet­kými kráľov­stvami na po­vr­chu zeme. 18 Ale jeho zisk a mzda za smils­tvo stane sa svätým vlast­níc­tvom Hos­podinovým; nebude sa hromadiť ani ukladať, ale bude pat­riť tým, ktorí bývajú pred Hos­podinom, aby sa do­sýta najed­li a dob­re ob­liekali.

späť na Izaiáš, 23

Príbuzné preklady Roháček

18 No, jeho zárobok a jeho mzda budú sväté Hos­podinovi. Nebude to vložené do po­kladu ani složené do skladu, ale jeho zárobok bude pre tých, ktorí bývajú pred Hos­podinom, aby jed­li do sýtos­ti a od­ievali sa dôs­toj­ne.

Evanjelický

18 Ale jeho zisk a mzda za smils­tvo stane sa svätým vlast­níc­tvom Hos­podinovým; nebude sa hromadiť ani ukladať, ale bude pat­riť tým, ktorí bývajú pred Hos­podinom, aby sa do­sýta najed­li a dob­re ob­liekali.

Ekumenický

18 Jeho zisk a zárobok sa však stane svätým vlast­níc­tvom Hos­podina. Nebude sa hromadiť ani ukladať, ale bude pat­riť tým, čo bývajú pred Hos­podinom, aby sa do sýtos­ti najed­li a dob­re sa ob­liek­li.

Bible21

18 Výdělek a zisk Tý­ru však bude za­svěcen Hos­po­di­nu. Jeho zisk ne­bu­de hro­maděn ani ukládán, ale připadne těm, kdo ži­jí před Hos­po­di­novou tváří, aby moh­li jíst do sytosti a no­sit krásné ša­ty.