EvanjelickýIzaiáš23,12

Izaiáš 23:12

Riekol: Nejasaj už, zhanobená pan­na, dcéra Sidón! Vstaň, prej­di na Cyp­rus, ani tam nenáj­deš po­koj.


Verš v kontexte

11 Hos­podin vy­strel svoju ruku na more, otriasol kráľov­stvami, vy­dal roz­kaz o Kanaáne, aby spus­tošili jeho pev­nos­ti. 12 Riekol: Nejasaj už, zhanobená pan­na, dcéra Sidón! Vstaň, prej­di na Cyp­rus, ani tam nenáj­deš po­koj. 13 Aj­hľa, krajina Chal­dej­cov! Ten­to ľud, a nie Asýria, určil Týrus pre step­nú zver. Po­stavil proti nemu ob­liehacie veže, zrúcal jeho paláce a ob­rátil ho na tros­ky.

späť na Izaiáš, 23

Príbuzné preklady Roháček

12 a riekol: Nebudeš sa viacej veseliť, ty znásilnená pan­no dcéry Sidona! Vstaň, pre­plav sa do Kit­tíma, ale ani tam nebudeš mať od­počin­ku.

Evanjelický

12 Riekol: Nejasaj už, zhanobená pan­na, dcéra Sidón! Vstaň, prej­di na Cyp­rus, ani tam nenáj­deš po­koj.

Ekumenický

12 Po­vedal: Už viac ne­plesaj, utláčaná pan­na, dcéra Sidonu! Vstaň, pre­plav sa ku Kit­tejom, ale ani tam nebudeš mať po­koj.

Bible21

12 Ře­kl: „Ne­bu­deš se už radovat, zprzněná panno, Dce­ro sidonská!“ Vzhůru! Na Kypr vy­dej se! Ani tam ale pokoj nena­jdeš.