EvanjelickýIzaiáš23,10

Izaiáš 23:10

Pre­kroč svoju krajinu ako Níl, dcéra Taršíš, prí­stavu už niet!


Verš v kontexte

9 Hos­podin moc­nos­tí tak roz­hodol, aby znes­vätil pýchu a zhanobil všet­ku nád­heru všet­kých pop­red­ných na zemi. 10 Pre­kroč svoju krajinu ako Níl, dcéra Taršíš, prí­stavu už niet! 11 Hos­podin vy­strel svoju ruku na more, otriasol kráľov­stvami, vy­dal roz­kaz o Kanaáne, aby spus­tošili jeho pev­nos­ti.

späť na Izaiáš, 23

Príbuzné preklady Roháček

10 Prej­di svoju zem ako veľrieka, dcéro Taršíša, niet už opas­ku.

Evanjelický

10 Pre­kroč svoju krajinu ako Níl, dcéra Taršíš, prí­stavu už niet!

Ekumenický

10 Ob­rábaj svoju krajinu, dcéra Taršíša, prí­stavu už niet!

Bible21

10 Ob­dělávej svou zem jako Nil, mořská flo­ti­lo – vž­dyť už tu ani molo ne­zbylo!