EvanjelickýIzaiáš22,14

Izaiáš 22:14

Ale Hos­podin moc­nos­tí sa vy­javil môj­mu sluchu: Ni­kdy vám nebude od­pus­tená táto vina, do­kiaľ ne­pom­riete, po­vedal Pán, Hos­podin moc­nos­tí!


Verš v kontexte

13 Tu však je veselosť a radosť, za­bíjanie dobyt­ka a rezanie oviec, jedenie mäsa a pitie vína; jedz­me, pime, lebo zaj­tra zo­mrieme! 14 Ale Hos­podin moc­nos­tí sa vy­javil môj­mu sluchu: Ni­kdy vám nebude od­pus­tená táto vina, do­kiaľ ne­pom­riete, po­vedal Pán, Hos­podin moc­nos­tí! 15 Tak­to vraví Pán, Hos­podin moc­nos­tí: Choď, záj­di k tomu správ­covi, k Šeb­novi, ktorý je pred­staveným paláca, a po­vedz:

späť na Izaiáš, 22

Príbuzné preklady Roháček

14 Pre­to sa zjavil Hos­podin Zá­stupov v mojich ušiach a prisahal, že vám nebude po­krytá táto ne­právosť, do­kiaľ len ne­pom­riete, hovorí Pán Hos­podin Zá­stupov.

Evanjelický

14 Ale Hos­podin moc­nos­tí sa vy­javil môj­mu sluchu: Ni­kdy vám nebude od­pus­tená táto vina, do­kiaľ ne­pom­riete, po­vedal Pán, Hos­podin moc­nos­tí!

Ekumenický

14 Vtedy Hos­podin zá­stupov vy­javil môj­mu sluchu: Iste sa vám ne­od­pus­tí táto vina, do­kiaľ ne­pom­riete, po­vedal Pán, Hos­podin zá­stupov.

Bible21

14 Hos­po­din zástupů mi ře­kl do uší: „­Ten hřích vám ne­bu­de odpuštěn až do smrti.“ Tak praví Pán, Hos­po­din zástupů.