EvanjelickýIzaiáš22,12

Izaiáš 22:12

V ten deň Pán, Hos­podin moc­nos­tí, vy­zval k plaču a náreku, k vy­holeniu lysiny a k opásaniu vrecom.


Verš v kontexte

11 Zhotovili ste nád­rž medzi dvoma múr­mi pre vody Starého ryb­níka, ale nehľadeli ste k Tomu, kto to všet­ko spôsobil, a ne­pozerali ste k Tomu, kto to od­dáv­na pri­pravoval. 12 V ten deň Pán, Hos­podin moc­nos­tí, vy­zval k plaču a náreku, k vy­holeniu lysiny a k opásaniu vrecom. 13 Tu však je veselosť a radosť, za­bíjanie dobyt­ka a rezanie oviec, jedenie mäsa a pitie vína; jedz­me, pime, lebo zaj­tra zo­mrieme!

späť na Izaiáš, 22

Príbuzné preklady Roháček

12 A keď bude volať Pán Hos­podin Zá­stupov toho dňa k plaču, k náreku, k plešine, ­znaku smútku, a opásať mechovis­ko,

Evanjelický

12 V ten deň Pán, Hos­podin moc­nos­tí, vy­zval k plaču a náreku, k vy­holeniu lysiny a k opásaniu vrecom.

Ekumenický

12 V ten deň vás, Pán, Hos­podin zá­stupov, vy­zval, aby ste plakali a nariekali, oholili si hlavu a ob­liek­li si vrecovinu,

Bible21

12 Pán, Hos­po­din zástupů, vás vo­lal toho dne: „Plačte a truchlete, oholte hlavy, pyt­lem se oblečte!“