EvanjelickýIzaiáš21,3

Izaiáš 21:3

Pre­to sú moje bed­rá pl­né boles­ti, za­chvacujú ma kŕče ako kŕče rodičky. Zdesený som počúvaním, zmätený som videním.


Verš v kontexte

2 Tvr­dé videnie mi bolo oznámené: Lupič lúpi, zhub­ca hubí! Elám, vy­stúp! Méd­sko, ob­liehaj! Za­stavím všet­ko vzdychanie. 3 Pre­to sú moje bed­rá pl­né boles­ti, za­chvacujú ma kŕče ako kŕče rodičky. Zdesený som počúvaním, zmätený som videním. 4 Myseľ mi zlyháva, zmocňuje sa ma hrôza, súm­rak, po ktorom som túžil, zmenil sa mi na po­strach.

späť na Izaiáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

3 Pre tú príčinu sú moje bed­rá pl­né boles­ti; kŕče ma po­chytily jako kŕče ženy, ktorá ide porodiť; svíjam sa od boles­ti tak, že už ani nečujem; desím sa tak, že už ani ne­vidím.

Evanjelický

3 Pre­to sú moje bed­rá pl­né boles­ti, za­chvacujú ma kŕče ako kŕče rodičky. Zdesený som počúvaním, zmätený som videním.

Ekumenický

3 Pre­to sa na­pl­nia moje bed­rá bôľom, chytia ma boles­ti ako rodičku. Som skľúčený, keď o tom počúvam, Som vy­strašený, keď to vidím.

Bible21

3 Pro­to se mi bři­cho svírá úzkostí, jako by mě za­chvá­ti­ly po­rodní bolesti. Skličuje mě to, co slyším, to, co vi­dím, mě děsí!