EvanjelickýIzaiáš21,14

Izaiáš 21:14

Smäd­nému v ús­trety prines­te vodu, obyvatelia krajiny Témá, utečen­cov pri­vítaj­te chlebom,


Verš v kontexte

13 Výrok o stepi. Prenocuj­te v step­ných húštinách, karavány Dedán­cov! 14 Smäd­nému v ús­trety prines­te vodu, obyvatelia krajiny Témá, utečen­cov pri­vítaj­te chlebom, 15 lebo utiek­li pred mečmi, pred vy­taseným mečom, pred na­pnutým lukom a pred krutosťou voj­ny!

späť na Izaiáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

14 Obyvatelia zeme Téma vús­trety donesú smäd­nému vody; vy­j­dú oproti utekajúcemu so svojím chlebom.

Evanjelický

14 Smäd­nému v ús­trety prines­te vodu, obyvatelia krajiny Témá, utečen­cov pri­vítaj­te chlebom,

Ekumenický

14 Obyvatelia krajiny Téma, prines­te vodu v ústrety smäd­nému, utečen­com vy­chádzaj­te v ústrety s chlebom,

Bible21

14 žíznivým vodu přineste! Vy, kteří ži­jete v Temě, vítejte uprchlíky chle­bem!