EvanjelickýIzaiáš21,13

Izaiáš 21:13

Výrok o stepi. Prenocuj­te v step­ných húštinách, karavány Dedán­cov!


Verš v kontexte

12 Strážny hovorí: Prišlo ráno, ale i noc. Ak sa chcete pýtať, pýtaj­te sa! Príďte znova! 13 Výrok o stepi. Prenocuj­te v step­ných húštinách, karavány Dedán­cov! 14 Smäd­nému v ús­trety prines­te vodu, obyvatelia krajiny Témá, utečen­cov pri­vítaj­te chlebom,

späť na Izaiáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

13 Bremä na Arábii. Po lesoch v Arábii budete nocúvať, vy, karavány Dedán­cov.

Evanjelický

13 Výrok o stepi. Prenocuj­te v step­ných húštinách, karavány Dedán­cov!

Ekumenický

13 Výrok proti Arábii: Karavány Dedánčanov, v húštine Arábie budete nocovať.

Bible21

13 Or­tel nad Arábií: Vy ka­rava­ny dedanské, jež no­cujete v arab­ské pustině,