EvanjelickýIzaiáš19,6

Izaiáš 19:6

Za­páchať budú rieky, v Egyp­te po­kles­nú a vy­schnú níl­ske ramená, vošky na­pad­nú tr­sť a šašinu.


Verš v kontexte

5 Stratia sa vody z mora a Veľrieka cel­kom vy­schne. 6 Za­páchať budú rieky, v Egyp­te po­kles­nú a vy­schnú níl­ske ramená, vošky na­pad­nú tr­sť a šašinu. 7 Čis­tiny pri Níle, pri ús­tí Nílu, a všet­ko, čo je ob­siate pri Níle, uschne, bude za­viate, a už ho nebude.

späť na Izaiáš, 19

Príbuzné preklady Roháček

6 a tak rieky narobia sm­radu, opad­nú, a vy­schnú veľtoky Dol­ného Egyp­ta, trs­tina a rákos sa scvrk­nú a zväd­nú.

Evanjelický

6 Za­páchať budú rieky, v Egyp­te po­kles­nú a vy­schnú níl­ske ramená, vošky na­pad­nú tr­sť a šašinu.

Ekumenický

6 Jej prítoky budú pách­nuť, rieky Egyp­ta kles­nú a vy­schnú, šachorie a trs­tina zväd­nú.

Bible21

6 Z vodních kanálů bu­dou za­hnívající stoky, egyptské ře­ky se ztenčí a vytratí. Zvadne všech­na tř­ti­na i rákosí,