EvanjelickýIzaiáš19,24

Izaiáš 19:24

V ten deň Iz­rael ako tretí s Egyp­tom a Asýri­ou bude upro­stred zeme požeh­naním,


Verš v kontexte

23 V ten deň po­vedie hrad­ská z Egyp­ta do Asýrie; Asýria príde do Egyp­ta a Egypt do Asýrie; Egypt bude konať boho­službu s Asýri­ou. 24 V ten deň Iz­rael ako tretí s Egyp­tom a Asýri­ou bude upro­stred zeme požeh­naním, 25 ktorým ich urobil Hos­podin moc­nos­tí slovami: Požeh­naný buď Egypt, môj ľud, i Asýria, dielo mojich rúk, a Iz­rael, moje dedičné vlast­níc­tvo.

späť na Izaiáš, 19

Príbuzné preklady Roháček

24 Toho dňa bude Iz­rael tretím k Egyp­tu a k As­sýrii, požeh­naním pro­stred zeme.

Evanjelický

24 V ten deň Iz­rael ako tretí s Egyp­tom a Asýri­ou bude upro­stred zeme požeh­naním,

Ekumenický

24 V ten deň bude Iz­rael tretí pop­ri Egyp­te a Asýrii; budú upro­stred zeme požeh­naním,

Bible21

24 V ten den bude Iz­rael s Egyp­tem a Asýri­í tvořit tro­jici a bude požeh­náním upro­střed svě­ta,