EvanjelickýIzaiáš19,22

Izaiáš 19:22

Hos­podin bude biť Egypt, biť, ale uzdraví ho, takže sa ob­rátia k Hos­podinovi; dá sa im uprosiť a uzdraví ich.


Verš v kontexte

21 A Hos­podin sa dá po­znať Egyp­tu; Egypťania budú po­znať Hos­podina v ten deň, budú Ho uc­tievať a zábit­nými a po­kr­movými obeťami Mu budú dávať sľuby a pl­niť ich. 22 Hos­podin bude biť Egypt, biť, ale uzdraví ho, takže sa ob­rátia k Hos­podinovi; dá sa im uprosiť a uzdraví ich. 23 V ten deň po­vedie hrad­ská z Egyp­ta do Asýrie; Asýria príde do Egyp­ta a Egypt do Asýrie; Egypt bude konať boho­službu s Asýri­ou.

späť na Izaiáš, 19

Príbuzné preklady Roháček

22 A Hos­podin bude biť Egypt ranami, bude biť a uzdraví, a na­vrátia sa k Hos­podinovi, a dá sa im uprosiť a uzdraví ich.

Evanjelický

22 Hos­podin bude biť Egypt, biť, ale uzdraví ho, takže sa ob­rátia k Hos­podinovi; dá sa im uprosiť a uzdraví ich.

Ekumenický

22 Hos­podin bude biť Egypťanov, bude ich biť, ale ich aj uzdraví. Ob­rátia sa totiž k Pánovi; nechá sa nimi uprosiť a uzdraví ich.

Bible21

22 Hos­po­din udeří na Egypt – udeří, ale uz­draví. Až se ob­rátí k Hos­po­di­nu, on je vy­s­lyší a uz­draví.