EvanjelickýIzaiáš19,21

Izaiáš 19:21

A Hos­podin sa dá po­znať Egyp­tu; Egypťania budú po­znať Hos­podina v ten deň, budú Ho uc­tievať a zábit­nými a po­kr­movými obeťami Mu budú dávať sľuby a pl­niť ich.


Verš v kontexte

20 Ten bude znamením a sved­kom pre Hos­podina moc­nos­tí v Egyp­te. Keď budú volať o po­moc pred svojimi utláčateľmi, pošle im zá­chran­cu, aby bojoval a vy­slobodil ich. 21 A Hos­podin sa dá po­znať Egyp­tu; Egypťania budú po­znať Hos­podina v ten deň, budú Ho uc­tievať a zábit­nými a po­kr­movými obeťami Mu budú dávať sľuby a pl­niť ich. 22 Hos­podin bude biť Egypt, biť, ale uzdraví ho, takže sa ob­rátia k Hos­podinovi; dá sa im uprosiť a uzdraví ich.

späť na Izaiáš, 19

Príbuzné preklady Roháček

21 A tak bude Hos­podin známy Egyp­tu, a Egypťania po­znajú Hos­podina toho dňa a budú mu slúžiť bit­nou obeťou a obil­ným darom a budú sľubovať Hos­podinovi sľuby i pl­niť.

Evanjelický

21 A Hos­podin sa dá po­znať Egyp­tu; Egypťania budú po­znať Hos­podina v ten deň, budú Ho uc­tievať a zábit­nými a po­kr­movými obeťami Mu budú dávať sľuby a pl­niť ich.

Ekumenický

21 Hos­podin sa dá po­znať Egypťanom. V ten deň Egypťania spoz­najú Hos­podina a uc­tia si ho obetami a dar­mi, dajú Hos­podinovi sľuby a spl­nia ich.

Bible21

21 Hos­po­din se dá po­znat Egyp­tu a Egypťané v ten den Hos­po­di­na po­znají. Bu­dou ho uctívat dary a oběť­mi, bu­dou Hos­po­di­nu skládat sli­by a ty do­drží.