EvanjelickýIzaiáš19,10

Izaiáš 19:10

Skľúčení budú tí, čo ho majú tkať, a všet­ci náden­níci budú užialení.


Verš v kontexte

9 Na han­bu vy­j­dú tí, čo spracúvajú ľan, česačky i tkáči zbled­nú. 10 Skľúčení budú tí, čo ho majú tkať, a všet­ci náden­níci budú užialení. 11 Či sú len bláz­ni kniežatá Cóanu; múd­ri rad­covia faraóna sú hlúpou radou. Akože môžete po­vedať faraónovi: Ja pat­rím k mudr­com a od­vekým kráľom.

späť na Izaiáš, 19

Príbuzné preklady Roháček

10 Lebo jeho stĺpy budú ro­zdr­tené; všet­ci, ktorí pracovali za mzdu, budú za­rmútenej duše.

Evanjelický

10 Skľúčení budú tí, čo ho majú tkať, a všet­ci náden­níci budú užialení.

Ekumenický

10 Zdr­vení budú tí, čo ho majú tkať, všet­ci náden­níci budú za­rmútení.

Bible21

10 Výrob­ci lá­tek bu­dou ztrápenía všich­ni ná­deníci žalem zmoženi.