EvanjelickýIzaiáš18,6

Izaiáš 18:6

Ponechajú ich dravým hor­ským vtákom a poľným zvieratám. Letovať budú na ňom dravé vtáky a pre­zimuje na ňom všet­ka poľná zver.


Verš v kontexte

5 Lebo ešte pred žat­vou, keď po­odk­vit­ne kvet a zrejúcim hroz­nom bude strapec, od­reže úpon­ky vinár­skymi nožmi a buj­né ratoles­ti od­trh­ne, od­stráni. 6 Ponechajú ich dravým hor­ským vtákom a poľným zvieratám. Letovať budú na ňom dravé vtáky a pre­zimuje na ňom všet­ka poľná zver. 7 V tom čase ľud uras­tený a lesk­lý, ľud široko-ďaleko obávaný, národ veľkej sily a dobyvačnos­ti, ktorého krajinu bráz­dia rieky, prinesie dar Hos­podinovi moc­nos­tí na vrch Si­on, kde pre­býva meno Hos­podina moc­nos­tí.

späť na Izaiáš, 18

Príbuzné preklady Roháček

6 A budú spolu zanechaní dravým vtákom vr­chov a divej zveri zeme, a bude na tom letovať dravé vtác­tvo cez leto, a všelijaká divá zver zeme bude na tom zimovať cez zimu.

Evanjelický

6 Ponechajú ich dravým hor­ským vtákom a poľným zvieratám. Letovať budú na ňom dravé vtáky a pre­zimuje na ňom všet­ka poľná zver.

Ekumenický

6 Všet­ci budú ponechaní hor­skému vtác­tvu a poľnej zveri, budú sa nimi živiť dravé vtáky v lete a všet­ka poľná zver v zime.

Bible21

6 Všech­no to zůstane dravým ptákům z hora divokým zvířatům; dravé ptactvo tam bude přes létoa všech­na divoká zvěř přes zi­mu.