EvanjelickýIzaiáš18,5

Izaiáš 18:5

Lebo ešte pred žat­vou, keď po­odk­vit­ne kvet a zrejúcim hroz­nom bude strapec, od­reže úpon­ky vinár­skymi nožmi a buj­né ratoles­ti od­trh­ne, od­stráni.


Verš v kontexte

4 Lebo tak­to mi riekol Hos­podin: Po­koj­ne budem hľadieť zo svoj­ho mies­ta ako mihotavá horúčava nad sl­nečným svet­lom a ako ros­ný ob­lak za žatev­nej horúčavy. 5 Lebo ešte pred žat­vou, keď po­odk­vit­ne kvet a zrejúcim hroz­nom bude strapec, od­reže úpon­ky vinár­skymi nožmi a buj­né ratoles­ti od­trh­ne, od­stráni. 6 Ponechajú ich dravým hor­ským vtákom a poľným zvieratám. Letovať budú na ňom dravé vtáky a pre­zimuje na ňom všet­ka poľná zver.

späť na Izaiáš, 18

Príbuzné preklady Roháček

5 Ale isteže prv ako p­rij­de žatva, keď sa roz­vijú puky, a z kvetu budú ešte len dozrievajúce ­tr­p­ké bobule, vtedy po­od­rezuje révy nožami a od­stráni úpon­ky, po­od­tína.

Evanjelický

5 Lebo ešte pred žat­vou, keď po­odk­vit­ne kvet a zrejúcim hroz­nom bude strapec, od­reže úpon­ky vinár­skymi nožmi a buj­né ratoles­ti od­trh­ne, od­stráni.

Ekumenický

5 Pred oberačkou, keď od­kvit­ne kvet a v strapci do­zrie hroz­no, nožom od­reže plané výhon­ky a ratoles­ti od­stráni, ob­strihá.

Bible21

5 Ještě před sklizní, než vy­raší pupeny, než na místě květů hroz­ny uzrají, ořeže ra­to­lesti vi­nařský­mi noži, odstraní vi­nou­cí se výhonky.