EvanjelickýIzaiáš18,4

Izaiáš 18:4

Lebo tak­to mi riekol Hos­podin: Po­koj­ne budem hľadieť zo svoj­ho mies­ta ako mihotavá horúčava nad sl­nečným svet­lom a ako ros­ný ob­lak za žatev­nej horúčavy.


Verš v kontexte

3 Všet­ci obyvatelia sveta a občania zeme, keď zdvih­nú koruh­vu na horách, po­zeraj­te! Keď za­trúbia na trúbu, počúvaj­te! 4 Lebo tak­to mi riekol Hos­podin: Po­koj­ne budem hľadieť zo svoj­ho mies­ta ako mihotavá horúčava nad sl­nečným svet­lom a ako ros­ný ob­lak za žatev­nej horúčavy. 5 Lebo ešte pred žat­vou, keď po­odk­vit­ne kvet a zrejúcim hroz­nom bude strapec, od­reže úpon­ky vinár­skymi nožmi a buj­né ratoles­ti od­trh­ne, od­stráni.

späť na Izaiáš, 18

Príbuzné preklady Roháček

4 Lebo tak­to mi po­vedal Hos­podin: Upokojím sa a budem sa dívať zo svoj­ho príbyt­ku, ticho, jako za jasného kmitajúceho tepla na ­sl­nečnom svetle, a jako keď oblak rosy ­zvlažuje za horúčavy počas žatvy.

Evanjelický

4 Lebo tak­to mi riekol Hos­podin: Po­koj­ne budem hľadieť zo svoj­ho mies­ta ako mihotavá horúčava nad sl­nečným svet­lom a ako ros­ný ob­lak za žatev­nej horúčavy.

Ekumenický

4 Lebo tak­to mi po­vedal Hos­podin: Zo­stanem po­koj­ný, zo svoj­ho mies­ta budem hľadieť ako prenikavá páľava na polud­nie, ako ob­lak rosy v horúčave žat­vy.

Bible21

4 Toto mi ře­kl Hospodin: Ze svého mís­ta se budu dívat bez hnutíjak žhavé horko v záři sluneční, jak mlžný opar v horku žní.