EvanjelickýIzaiáš18

Izaiáš

Proti Kúšu1 Beda krajine bzučiacich krídel, ktorá je za riekami Kúšu, 2 ktorý po­siela vy­slan­cov po mori v papyrusových čl­noch na vodách. Choďte, rých­li po­slovia, k uras­tenému a lesk­lému národu, k ľudu široko-ďaleko obávanému, k národu veľkej sily a dobyvačnos­ti, ktorého krajinu bráz­dia rieky. 3 Všet­ci obyvatelia sveta a občania zeme, keď zdvih­nú koruh­vu na horách, po­zeraj­te! Keď za­trúbia na trúbu, počúvaj­te! 4 Lebo tak­to mi riekol Hos­podin: Po­koj­ne budem hľadieť zo svoj­ho mies­ta ako mihotavá horúčava nad sl­nečným svet­lom a ako ros­ný ob­lak za žatev­nej horúčavy. 5 Lebo ešte pred žat­vou, keď po­odk­vit­ne kvet a zrejúcim hroz­nom bude strapec, od­reže úpon­ky vinár­skymi nožmi a buj­né ratoles­ti od­trh­ne, od­stráni. 6 Ponechajú ich dravým hor­ským vtákom a poľným zvieratám. Letovať budú na ňom dravé vtáky a pre­zimuje na ňom všet­ka poľná zver. 7 V tom čase ľud uras­tený a lesk­lý, ľud široko-ďaleko obávaný, národ veľkej sily a dobyvačnos­ti, ktorého krajinu bráz­dia rieky, prinesie dar Hos­podinovi moc­nos­tí na vrch Si­on, kde pre­býva meno Hos­podina moc­nos­tí.

EvanjelickýIzaiáš18