EvanjelickýIzaiáš13,13

Izaiáš 13:13

Pre­to za­trasiem nebom, takže zem sa po­hne zo svoj­ho mies­ta pre prch­kosť Hos­podina moc­nos­tí v deň Jeho pálčivého hnevu.


Verš v kontexte

12 Človeka urobím zried­kavejším ako rýdze zlato a ľudí ako zlato ófír­ske. 13 Pre­to za­trasiem nebom, takže zem sa po­hne zo svoj­ho mies­ta pre prch­kosť Hos­podina moc­nos­tí v deň Jeho pálčivého hnevu. 14 A bude ako vy­plašená gazela a ako ov­ce, ktoré ni­kto ne­poz­háňa. Každý sa ob­ráti k svoj­mu ľudu a všet­ci uj­dú do svojej krajiny.

späť na Izaiáš, 13

Príbuzné preklady Roháček

13 Pre tú príčinu za­trasiem nebesami, a chvieť sa bude zem, takže sa po­hne zo svoj­ho mies­ta pre prch­livosť Hos­podina Zá­stupov a pre deň pále jeho hnevu.

Evanjelický

13 Pre­to za­trasiem nebom, takže zem sa po­hne zo svoj­ho mies­ta pre prch­kosť Hos­podina moc­nos­tí v deň Jeho pálčivého hnevu.

Ekumenický

13 Pre­to za­trasiem nebesami a zem sa po­hne zo svoj­ho mies­ta pre roz­horčenosť Hos­podina zá­stupov v deň, keď vzplanie jeho hnev.

Bible21

13 To pro­to, že otřesu ne­be­ma země se po­hne v zákla­de­chhor­lením Hos­po­di­na zástupův den, kdy vzplane jeho hněv.