EvanjelickýIzaiáš10,26

Izaiáš 10:26

Hos­podin moc­nos­tí vzbudí proti nemu bič ako pri porážke Mid­jánu pri kameni Óréba a zdvih­ne svoju palicu ponad more ako kedysi na ces­te z Egyp­ta.


Verš v kontexte

25 Lebo ešte cel­kom máličko, a skončí sa moja prch­kosť; a môj hnev sa ob­ráti na ich zničenie. 26 Hos­podin moc­nos­tí vzbudí proti nemu bič ako pri porážke Mid­jánu pri kameni Óréba a zdvih­ne svoju palicu ponad more ako kedysi na ces­te z Egyp­ta. 27 V ten deň od­pad­ne jeho bremeno z tvoj­ho pleca a zmiz­ne jeho jar­mo z tvojej šije. Tiah­ne na­hor z Rim­mónu,

späť na Izaiáš, 10

Príbuzné preklady Roháček

26 Hos­podin Zá­stupov zo­budí na neho bič a porazí ho, jako porazil Madiana na skale Orébovej, a po­z­dvih­ne svoju palicu na more, a po­z­dvih­ne ju, ako kedysi na Egypt.

Evanjelický

26 Hos­podin moc­nos­tí vzbudí proti nemu bič ako pri porážke Mid­jánu pri kameni Óréba a zdvih­ne svoju palicu ponad more ako kedysi na ces­te z Egyp­ta.

Ekumenický

26 Hos­podin zá­stupov vzbudí proti nej svoj bič, ako keď bil Mid­jánčanov pri skale Oréb a svoju palicu po­z­dvih­ne nad more, ako to bolo v Egypte.

Bible21

26 Hos­po­din zástupů po nich šleh­ne bičem, jako když po­razil Mi­dián­ce u Havraní skály; zvedne hůl nad moře tak jako kdy­si v Egyptě.