EvanjelickýIzaiáš10,25

Izaiáš 10:25

Lebo ešte cel­kom máličko, a skončí sa moja prch­kosť; a môj hnev sa ob­ráti na ich zničenie.


Verš v kontexte

24 Pre­to tak­to vraví Pán, Hos­podin moc­nos­tí: Neboj sa Asýrie, ľud môj, ktorý bývaš na Si­one! Palicou ťa bije a svoj prút dvíha na teba ako Egypt. 25 Lebo ešte cel­kom máličko, a skončí sa moja prch­kosť; a môj hnev sa ob­ráti na ich zničenie. 26 Hos­podin moc­nos­tí vzbudí proti nemu bič ako pri porážke Mid­jánu pri kameni Óréba a zdvih­ne svoju palicu ponad more ako kedysi na ces­te z Egyp­ta.

späť na Izaiáš, 10

Príbuzné preklady Roháček

25 lebo už len čosi málo, máličko, a bude koniec zúreniu, a môj hnev sa ob­ráti na ich zkazu.

Evanjelický

25 Lebo ešte cel­kom máličko, a skončí sa moja prch­kosť; a môj hnev sa ob­ráti na ich zničenie.

Ekumenický

25 Lebo už len chvíľu a môj veľký hnev ustane, no do­vtedy ich môj hnev ú­pl­ne zničí.

Bible21

25 Má prch­livost to­tiž vel­mi brzy skončí a můj hněv se ob­rátí k je­jich záhubě.“