EvanjelickýIzaiáš10,20

Izaiáš 10:20

V ten deň nebude sa už zvyšok Iz­raela ani za­chránení z domu Jákobov­ho spoliehať na toho, kto ho bije; ale spoliehať sa bude na­ozaj na Hos­podina, Svätého v Iz­raeli.


Verš v kontexte

19 A zvyšných stromov z jeho lesa bude tak málo, že ich spíše aj chlapec. 20 V ten deň nebude sa už zvyšok Iz­raela ani za­chránení z domu Jákobov­ho spoliehať na toho, kto ho bije; ale spoliehať sa bude na­ozaj na Hos­podina, Svätého v Iz­raeli. 21 Zvyšok sa ob­ráti, zvyšok Jákobov, k moc­nému Bohu.

späť na Izaiáš, 10

Príbuzné preklady Roháček

20 A stane sa toho dňa, že ostatok Iz­raela a to, čo unik­ne záhube z domu Jakobov­ho, nebude sa viacej spoliehať na toho, kto ho bije, ale sa spoľah­ne na Hos­podina, Svätého Iz­raelov­ho, v prav­de.

Evanjelický

20 V ten deň nebude sa už zvyšok Iz­raela ani za­chránení z domu Jákobov­ho spoliehať na toho, kto ho bije; ale spoliehať sa bude na­ozaj na Hos­podina, Svätého v Iz­raeli.

Ekumenický

20 V ten deň sa zvyšok Iz­raela a za­chránení z Jákobovho domu už nebudú opierať o toho, čo ich bije, ale budú sa ver­ne opierať o Pána, Svätého Iz­raela.

Bible21

20 V ten den už po­zůsta­tek Iz­rae­le a ti, kdo se za­chrání z domu Jáko­bova, ne­bu­dou spo­léhat na to­ho, kdo je bi­je, ale bu­dou oprav­dově spo­léhat na Hos­po­di­na, Svatého iz­rael­ského.