EvanjelickýIzaiáš1,6

Izaiáš 1:6

Od päty po hlavu nič zdravého na ňom, samá mod­rina a jaz­va a čer­stvá rana, ne­vyt­lačená, ne­ob­viazaná a ne­zmäkčovaná olejom.


Verš v kontexte

5 Kde vás ešte ud­rieť, keď zo­tr­vávate v od­pore? Celá hlava je ne­moc­ná a celé srd­ce choré. 6 Od päty po hlavu nič zdravého na ňom, samá mod­rina a jaz­va a čer­stvá rana, ne­vyt­lačená, ne­ob­viazaná a ne­zmäkčovaná olejom. 7 Vaša krajina je púšťou, vaše mes­tá sú vy­pálené. Vašu roľu pred vami obžierajú cudzin­ci, pu­statinou je ako pri vy­vrátení Sodomy.

späť na Izaiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 Od spod­ku nohy až po ­vrch hlavy neni na ňom celého mies­ta zdravého; všet­ko je samá rana, mod­rina a h­nisavá rana ot­vorená; rany neboly vy­tlačené ani ob­viazané ani na úľavu obmäkčené olejom.

Evanjelický

6 Od päty po hlavu nič zdravého na ňom, samá mod­rina a jaz­va a čer­stvá rana, ne­vyt­lačená, ne­ob­viazaná a ne­zmäkčovaná olejom.

Ekumenický

6 Nič nie je na ňom zdravé, od hlavy po päty samá mod­rina, jaz­va a čer­stvá rana, opuc­hnutá, ne­ob­viazaná a ne­ošet­rená olejom.

Bible21

6 Od cho­di­del až k te­meni­ne­zůstal kou­sek netknutý: jen samé rá­ny, modři­nya jizvy samý hnis – nejsou ošetře­ny ani obvázány, olejem nejsou léče­ny!