EvanjelickýIzaiáš1,30

Izaiáš 1:30

Lebo budete ako dub, ktorého lís­tie väd­ne, a ako záh­rada, ktorá ne­má vodu.


Verš v kontexte

29 Lebo sa za­han­bíte pre duby, po ktorých ste bažili, a za­pýrite sa pre záh­rady, ktoré ste si zvolili. 30 Lebo budete ako dub, ktorého lís­tie väd­ne, a ako záh­rada, ktorá ne­má vodu. 31 A moc­ný bude kúdeľou a jeho dielo is­krou; oba budú naraz horieť, a ni­kto ich nebude hasiť.

späť na Izaiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

30 pre­tože budete jako dub, ktorého lís­tie väd­ne, a jako za­hrada, ktorá ne­má vody.

Evanjelický

30 Lebo budete ako dub, ktorého lís­tie väd­ne, a ako záh­rada, ktorá ne­má vodu.

Ekumenický

30 Budete ako dub, z ktorého opadáva lís­tie, ako záh­rada, ktorá je bez vody.

Bible21

30 Bu­dete jako dub, je­muž opadává listí, a jako za­hra­da bez vo­dy.