EvanjelickýIzaiáš1,17

Izaiáš 1:17

učte sa dob­re robiť, hľadaj­te právo, ujímaj­te sa utláčaného, pri­sudzuj­te právo sirotám, za­stávaj­te sa vdov.


Verš v kontexte

16 Umyte sa, očisťte sa, od­stráňte svoje zlé skut­ky spred mojich očí! Pre­staňte zle robiť, 17 učte sa dob­re robiť, hľadaj­te právo, ujímaj­te sa utláčaného, pri­sudzuj­te právo sirotám, za­stávaj­te sa vdov. 18 Poďte len a súďme sa - vraví Hos­podin. Ak sú vaše hriechy ako šar­lát, môžu zbelieť na sneh; ak sú čer­vené ako pur­pur, môžu byť ako vl­na.

späť na Izaiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

17 Učte sa dob­re robiť, hľadaj­te súd, do­pomáhaj­te utlačenému k právu, súďte súd siroty, za­staňte sa práva vdovy.

Evanjelický

17 učte sa dob­re robiť, hľadaj­te právo, ujímaj­te sa utláčaného, pri­sudzuj­te právo sirotám, za­stávaj­te sa vdov.

Ekumenický

17 učte sa robiť dob­ro, domáhaj­te sa práva, po­máhaj­te utláčanému, vy­môžte právo sirote, ob­hajuj­te vdovu!

Bible21

17 jednat dobře se naučte! Prosazujte spravedlnost, podpořte utlačovaného, zjednejte si­ro­t­kovi právoa za­staň­te se vdov!