EvanjelickýIzaiáš1,14

Izaiáš 1:14

Vaše nov­mesiace a sviat­ky z tej duše nenávidím; bremenom sa mi stali, ustal som znášať ich.


Verš v kontexte

13 Ne­prinášaj­te viac már­nu obeť, kadid­lová obeť mi je ohav­nosťou. Nov­mesiac, sviatočný deň od­počin­ku, zvolávanie zhromaždenia? Ne­znášam ne­právosť ani sláv­nost­né zhromaždenie. 14 Vaše nov­mesiace a sviat­ky z tej duše nenávidím; bremenom sa mi stali, ustal som znášať ich. 15 Ak aj vy­stierate dlane, za­striem si oči pred vami. Ak sa aj mnoho mod­líte, ja vôbec ne­počúvam. Vaše ruky sú pl­né krv­nej viny.

späť na Izaiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 Vaše nov­mesiace a vaše výročité sláv­nos­ti nenávidí moja duša; staly sa mi bremenom; ustal som od ne­senia.

Evanjelický

14 Vaše nov­mesiace a sviat­ky z tej duše nenávidím; bremenom sa mi stali, ustal som znášať ich.

Ekumenický

14 Vaše nov­mesiace a sviat­ky z duše nenávidím, stali sa mi bremenom, zunovalo sa mi ich prinášanie.

Bible21

14 Ta vaše novo­luní, ty vaše svátky – jak se mi z duše protiví! Jsou mi břemenem, nemohu už je vy­držet.