EvanjelickýIzaiáš1,10

Izaiáš 1:10

Počuj­te slovo Hos­podinovo, kniežatá Sodomy, na­slúchaj učeniu nášho Boha, ľud Gomory!


Verš v kontexte

9 Keby nám Hos­podin moc­nos­tí nebol ponechal malý zvyšok, boli by sme ako Sodoma, Gomore by sme sa podobali. 10 Počuj­te slovo Hos­podinovo, kniežatá Sodomy, na­slúchaj učeniu nášho Boha, ľud Gomory! 11 Načo mi množs­tvo vašich obetí? hovorí Hos­podin. Sýty som zápalov z baranov i tuku z vy­kŕmených teliat, ani krv jun­cov, jah­niat a koz­lov ne­mám v obľube!

späť na Izaiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 Počuj­te slovo Hos­podinovo, vy, kniežatá Sodomy; po­zoruj­te ušima zákon našeho Boha, vy, ľude Gomory!

Evanjelický

10 Počuj­te slovo Hos­podinovo, kniežatá Sodomy, na­slúchaj učeniu nášho Boha, ľud Gomory!

Ekumenický

10 Kniežatá Sodomy, počuj­te Hos­podinovo slovo, ľud Gomory, čuj po­učenie nášho Boha.

Bible21

10 Slyš­te slovo Hospodina, vládcové Sodomy, vyslechni učení naše­ho Boha, lide Go­mo­ry: